Oskarshamns Segelsällskap

Kom och segla med OSS! 

Vision

Oskarshamns Segelsällskaps vision är att vara ett väl fungerande segelsällskap med aktiva och engagerade medlemmar.


Föreningen bör ha en god ekonomi med möjlighet till en breddning av klubbens engagemang beträffande miljö och skärgårdskultur.

Oskarshamns segelsällskap bildades 1907 och konstituerades den 1 juli 1908.

Hemort är Oskarshamn, och föreningen har till ändamål att:


  1. Bedriva kappseglingsverksamhet
  2. Befrämja breddverksamhet, familjesegling, ungdomsverksamhet och social samvaro.
  3. Driva annan verksamhet som är förbunden med seglingsidrott och båtsport.
  4. Värna om den marina miljön och verka för säkerhet till sjöss.
  5. Föra seglingsidrottens och båtsportens talan gentemot kommunala och övriga myndigheter och organisationer.
  6. Företräda medlemmarna vid Smålands seglarförbunds - och Smålands båtförbunds årsmöten.


OSS är anslutet till Svenska Seglarförbundet, Smålands Seglarförbund och Svensk Båtunion.

Segelbåt

Kontakta OSS

Boka klubbstugan

Klubbstugan bokas genom Väino Aus
telefon: 070-623 54 64
e-post: vaino.aus47@gmail.com

OSS Styrelse

Oskarshamns Segelsällskaps styrelse för verksamhetsåret 2023-2024.

Namn

Befattning

Telefon

E-post

Anders Jacobi

Ordförande

070-399 03 22

Väino Aus

Sekreterare

070-623 54 64

Carina Gottfridsson

Kassör

070-269 26 64

Kent Källström

Ledamot

070-605 4748

Christer Gottfridsson

Ledamot

070-531 48 32

Henrik Elfström

Ledamot

076-835 90 96

Kevin Blomqwist

Ledamot, webmaster

070-208 36 23

Mohammad Khakpour

Ledamot

073-030 38 27

Tony Öjeklint

Ledamot

070-376 55 99

Per-Anders Forsfält

Suppleant

070-225 45 43

Petra Elfström

Webmaster (utom styrelsen)

070-872 15 94

Bankgironr: 5022-6083

Swish: 123 2702 215